Καλωσήλθατε στις εκδόσεις βυζαντινής μουσικής
«Ο Μιχαήλ Ι. Πολυχρονάκης»

 
 
 

 

Νέες Κυκλοφορίες

Γεωργίου Χατζηθεοδώρου «Δοξολογίες Κατ' Ήχον». Περιέχει Δοξολογίες Σύντομες, Αργοσύντομες, Αργές και την Δοξολογία του μεγάλου μουσουργού του ΙΖ´ αιώνα, Γερμανού Αρχιεπισκόπου νέων Πατρών.

 

Επανέκδοση του τρίτομου έργου «Μουσική Κυψέλη» του Στεφάνου Λαμπαδαρίου. Πιστή αναπαραγωγή της αυθεντικής έκδοσης, χωρίς περικοπές, με νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Τόμος Α1: Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριο
Τόμος Α2: Ιανουάριος έως Αύγουστο
Τόμος Β: Τριώδιον - Πεντηκοστάριον
Τόμος Γ: Των μη εορταζομένων Αγίων