Καλωσήλθατε στις εκδόσεις βυζαντινής μουσικής
«Ο Μιχαήλ Ι. Πολυχρονάκης»

 
 
 

 

Νέες Κυκλοφορίες

Επανέκδοση του τρίτομου έργου «Μουσική Κυψέλη» του Στεφάνου Λαμπαδαρίου. Πιστή αναπαραγωγή της αυθεντικής έκδοσης, χωρίς περικοπές, με νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Τόμος Α1: Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριο
Τόμος Α2: Ιανουάριος έως Αύγουστο
Τόμος Β: Τριώδιον - Πεντηκοστάριον
Τόμος Γ: Των μη εορταζομένων Αγίων

Περισσότερες πληροφορίες