Έργα Νέων Διδασκάλων

Ευχή και Μέλος στη Θεία Λατρεία κατά τον Άγιο Συμεών Θεσσαλονίκης
Ιερέως Απόστολου Ραυτόπουλου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Σημείωμα, Πρόλογος, Εισαγωγή [.pdf]

 

χαρτόδετον, μέγεθος: 16×24 cm, σελίδες: 112
τιμή: €17,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €18,02

 

 

Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
Περίοδος Β' (1900-1999)
Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Σημείωμα, Εισαγωγή, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Άρχωντος Μαΐστωρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Καθηγητού Μουσικής – Πρωτοψάλτου. Περιέχει όλη τη βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής από το 1900 έως το 1999.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 432
τιμή: €45,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €47,70

 

 

Βυζαντινή Λειτουργία
Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Πρόλογος, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Δεύτερη Έκδοση. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Άρχωντος Μαΐστωρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Καθηγητού Μουσικής – Πρωτοψάλτου. Περιέχει: Κύριε Ελέησον, Τυπικά, Αντίφωνα των Κυριακών, Τρισάγιον του Αποστόλου, Αλληλουάρια εις τους οκτώ ήχους, Χερουβικά κατ᾽ ήχον, Χερουβικά διαφόρων, εις την λειτουργίαν των προηγιασμένων, εις την Αγίαν και Μεγάλην Πέμπτην, εις το Μέγα Σάββατον, Λειτουργικά - Άξιον εις τους οκτώ ήχους, Λειτουργικά - Άξιον διαφόρων, εις την Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου, Κοινωνικά Κυριακών κατ᾽ ήχον, Κοινωνικά του ενιαυτού, Κοινωνικά Τριωδίου – Πεντηκοσταρίου, Κοινωνικά Εβδομάδος, αντί Κοινωνικού, Καλοφωνικός Ειρμός, Ύμνοι Απολύσεως.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 320
τιμή: €28,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,68

 

 

Δοξολογίες Κατ' Ήχον
Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Πρόλογος, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Άρχωντος Μαΐστωρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Καθηγητού Μουσικής – Πρωτοψάλτου. Περιέχει Δοξολογίες Σύντομες, Αργοσύντομες, Αργές και την Δοξολογία του μεγάλου μουσουργού του ΙΖ´ αιώνα, Γερμανού Αρχιεπισκόπου νέων Πατρών.

χαρτόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 200
τιμή: €22,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €23,32

 

 

Η Μετροφωνική Ερμηνεία
Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Σελίδα Τίτλου, Σημείωμα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, Άρχωντος Μαΐστωρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Καθηγητού Μουσικής – Πρωτοψάλτου. Η Μετροφωνική ερμηνεία του Αναστασιματαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου και ο αργοσύντομος μικτός στιχηραρικός δρόμος.

χαρτόδετον, μέγεθος: 16×24 cm, σελίδες: 138
τιμή: €22,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €23,32

 

 

Μουσική Ζωοδόχος Πηγή
Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Σελίδα Τίτλου, Πρόλογος, Δείγμα Κύριου Μέρους, Περιεχόμενα [.pdf]

Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, τέως Μουσικοδιδασκάλου της κατά Χάλκην Ιεράς Θεολογικής Σχολής και Πρωτοψάλτου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή. Περιέχει τα Εωθινά, Ειρμολογικάς Δοξολογίας κατ' ήχον, Τρισάγιον Ύμνον, Χερουβικά, Λειτουργικά, Άξιον Έστιν, Κοινωνικά κατ' ήχον, κ.λπ. ανέκδοτα μαθήματα.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 288
τιμή: €27,50 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,15

 

 

Μέθοδος Διδασκαλίας της Βυζαντινής Μουσικής
Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Νέα φωτοστοιχειοθεσία με μεγάλους, ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Μέρος Α - Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]
Μέρος Β - Σελίδα Τίτλου, Περιεχόμενα, Δείγμα Κύριου Μέρους [.pdf]

Η θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής, Μέρος Πρώτο «Πρακτικόν», και Μέρος Δευτερο «Θεωρητικόν». Βοήθημα για τους μαθητές και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής.

Μέρος Α' - Πρακτικόν:
χαρτόδετον (πλαστικοποιημένο), μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 120
τιμή: €20,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €21,20

Μέρος Β' - Θεωρητικόν:
χαρτόδετον (πλαστικοποιημένο), μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 220
τιμή: €23,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €24,38

 

 

Εκ του Βήματος
Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη

Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη. Περιέχει πάντα τα εκ του Ιερού Βήματος εις Αρχιερατικήν Λειτουργίαν και ιερατικόν συλλείτουργον ψαλλόμενα καθώς και υπό μόνων των ιερέων εις διαφόρους Ιεράς Ακολουθίας. Το διαλαμβανόμενον μουσικόν παράρτημα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά μαθήματα των μουσικοδιδασκάλων: Π. Λινάρδου, Ι. Βουτσινά, Κ. Κιτρίδη, Γ. Συλαμιανού και του Εκδότου.

χρυσοδερματόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 290
τιμή: €28,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,68

 

 

Βυζαντινή Μεγάλη Εβδομάδα
Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

Περιέχει τις ακολουθίες (χειρόγραφες) της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.

χαρτόδετον, μέγεθος: 21×29 cm, σελίδες: 260
τιμή: €28,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €29,68

 

 

Πως θα μάθω να ψάλλω πρακτικά
Ιωάννου Δαμαρλάκη

Συνοδεύεται από CD. Για όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν την ψαλτική τέχνη με τρόπο πρακτικό, μέσα από τους κανόνες και τη θεωρία της βυζαντινής μουσικής. Συνοπτική και πρακτική μέθοδος που δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να μάθουν να βρίσκουν τους ήχους πρακτικά, διαβάζοντας το βιβλίο και ακούγοντας τα παραδείγματα. Περιέχει επίσης τεχνική μελέτης, κανόνες της ψαλμωδίας, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και συντήρησης της φωνής, χρήση του τονοδότη, μουσική απαγγελία, κ.λπ.

χαρτόδετον, μέγεθος: 17×25 cm, σελίδες: 190
τιμή: €40,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €42,40

 

 

Το Άγραφο Τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας
Ιωάννου Δαμαρλάκη

Υπό Ιωάννου Δαμαρλάκη, Πρωτοψάλτου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης, Καθηγητού βυζαντινής μουσικής. Το βιβλίο περιέχει χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες δεν αναφέρονται στον εν χρήσει τυπικό και αποτελεί πλέον την άγραφη παράδοση του Αναλογίου. Διαιρείται σε τρία μέρη: Τυπικό, λεξικό όρων, ψαλτική παράδοση. Χρήσιμο βοήθημα για ιερείς, ιεροψάλτες, σπουδαστές.

χαρτόδετον, μέγεθος: 14×21 cm, σελίδες: 94
τιμή: €16,00 / τιμή με ΦΠΑ 6%: €16,96